Yuki68Yuki68s Fotoalbum

 • Das ist Yuki, mein
  7Das ist Yuki, mein "Nam...
 • Yuki ist übrigens ein ...
  9Yuki ist übrigens ein ...
 • Tino (links) und Yuki...
  7Tino (links) und Yuki...
 • Tino
  8Tino

 • 1
 • Die Blüte einer Flasch...
  1Die Blüte einer Flasch...
 • Leider ist die Blüte a...
  1Leider ist die Blüte a...

 • Das war Daisy, meine s...
  2Das war Daisy, meine s... • 1
 • Valentinstag...
  Valentinstag...
 • 15. März 2016
  215. März 2016
 • 15. März 2016
  15. März 2016

 • 2
 • The Burren Perfumery im...
  The Burren Perfumery im...
 • Leider waren wir viel z...
  Leider waren wir viel z...
 • Der Tea Room, absolut g...
  Der Tea Room, absolut g...
 • In diesem Gebäude werd...
  In diesem Gebäude werd...
 • Der Eingang zum Paradie...
  Der Eingang zum Paradie...
 • Am Ring of Kerry. Ich h...
  1Am Ring of Kerry. Ich h...
 • Auf der Dingle-Halbinse...
  1Auf der Dingle-Halbinse...